Is mediation een hype?

Zeker niet! In juli 2016, is de Wet Bevordering Mediation door het kabinet gelanceerd. Deze wetgeving zal er toe leiden, dat mediation de vanzelfsprekende eerste optie wordt in geval van een conflict. Op zijn minst om in een mediation gesprek een conflict diagnose te stellen en te onderzoeken of er een oplossing is, voordat de rechtsgang wordt bewandeld. Mediation is dus helemaal van deze tijd!

Bekijk hier hoe het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze nieuwe wet uitlegt.

Mediation is geen hype maar hulp!