DE HAAG – Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak. Wel was er juist een stijging van het aantal bewindzaken. Al met al heeft de rechtspraak vorig jaar 1,6 miljoen zaken behandeld, net zoveel als in 2016.

Vooral het aantal zogenoemde kanton handelszaken is flink gedaald. Die gaan vaak over incasso’s na het niet betalen van rekeningen, zoals voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Vorig jaar zijn daar 81.000 minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. De daling hier komt onder meer door een ’verbeterde betalingsmoraal’ na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van bemiddeling zoals mediation, maar ook doordat de hoge griffierechten veel mensen afschrikken. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een rechtszaak te mogen voeren.

Niet op elk gebied daalde het aantal zaken flink, vooral het aantal bewindzaken nam sterk toe. Daarbij heeft de rechter niet zozeer een beslissende rol, maar vooral een controlerende.

De raad meldt verder dat het personeelsbestand bij de rechtsprekende organisaties met 2 procent is toegenomen. Ruim honderd nieuwe rechters in opleiding zijn aangenomen.

De Raad voor de Rechtspraak is het overkoepelende bestuur van onder meer de rechtbanken en de gerechtshoven.