Heeft u op 29 januari 2017 de televisie uitzending ‘De Monitor’ over vechtscheidingen gezien? ‘Zo’n vechtscheiding is een meerkoppig monster,’ vertelt Cees van Leuven. Hij is raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch en geeft trainingen aan rechters die met echtscheidingen te maken krijgen. De familierechter heeft al in duizenden scheidingszaken bemiddeld. Op de vraag of er een toename is aan vechtscheidingen zegt hij volmondig ja.

Van Leuven ziet in de rechtszaal allerlei emoties voorbij komen. ‘Naar een rechter toe zijn mensen attent, correct en meestal beleefd, maar als ze met elkaar in aanraking komen zie je de rancune, boosheid, het verdriet, de haat. Ouders strijden over het ouderschap, maar de onderliggende strijd gaat over de conflicten tussen beide ouders. Van Leuven vindt dat je als rechter deze gevoelens op tafel moet zien te krijgen. Emoties en psychologie spelen in het familierecht een steeds grotere rol en een rechter moet ouders ook kunnen coachen, vindt Van Leuven.

Voordat voor een kostbare en tijdrovende rechtsgang wordt gekozen, is het de moeite waard om samen met een mediator te onderzoeken of een vechtscheiding beëindigd of voorkomen kan worden. Bel of mail ons voor meer informatie; 0545-724004 of 06-82382399

Kinderen hebben veel last van vechtscheidingen. Van Leuven: ‘De strijd die de ouders voeren, daar voelt het kind zich verantwoordelijk voor.’

Van Leuven ziet ook de frustraties in de rechtszaal van ouders die al jaren geen omgang meer hebben met hun kinderen. ‘Eén van de ouders gaat zo blokkerend te werk dat de andere ouder wordt uitgeschakeld. Dan is er maar 1 remedie en dat is meteen aan het begin fors ingrijpen.’

Van Leuven is de initiatiefnemer van een pilot voor bijzonder curator voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda. Familie- en jeugdrechters doen een proef met de inzet van psychologen en orthopedagogen bij vechtscheidingszaken. Deze bijzonder curatoren begeleiden kinderen in de strijd tussen ouders. Zij voeren meerdere gesprekken met kinderen en ouders.

De resultaten van die pilot worden binnenkort gepubliceerd en zijn volgens Van Leuven positief. De bijzonder curator bestaat al langer maar is nu vaak een advocaat. Psychologen en orthopedagogen adviseren de rechter, meer dan de traditionele bijzondere curator, over een hulptraject voor ouders en kinderen.

Het gehele interview met Cees van Leuven is te zien in de uitzending over vechtscheidingen van zondag 29 januari op NPO2 om 22.35 uur.

Klik op Het kind als slachtoffer voor een fragment uit de uitzending.