Familierechter: ‘Bijzonder curator verbetert de positie van het kind’

Heeft u op 29 januari 2017 de televisie uitzending ‘De Monitor’ over vechtscheidingen gezien? ‘Zo’n vechtscheiding is een meerkoppig monster,’ vertelt Cees van Leuven. Hij is raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch en geeft trainingen aan rechters die met echtscheidingen te maken krijgen. De familierechter heeft al in duizenden scheidingszaken bemiddeld. Op de vraag…