Hoe gaat het in zijn werk?

Wil je regie houden op je conflict en voorkomen dat het escaleert?

Neem dan contact op met de mediator en bespaar veel tijd, stress en geld. Bij de start van het traject ontvangen beide partijen een mediation overeenkomst van de mediator. In deze overeenkomst zijn de spelregels die tijdens het mediation traject gelden vastgesteld. Als de overeenkomst door alle partijen is ondertekend wordt er een afspraak gemaakt en gaan partijen met elkaar aan tafel en aan het werk!

Is een mediator wel deskundig?

Een goed opgeleide mediator is deskundig in het managen van vaak emotionele en complexe conflicten tussen partijen. Een mediator heeft verstand van zaken en waakt ervoor dat er niet voor oplossingen wordt gekozen, die niet haalbaar zijn of niet kunnen. Een mediator geeft geen oordeel of stuurt niet in een bepaalde richting. Jeroen van Spankeren Mediators werkt nauw samen met een netwerk van specialisten, advocaten en notarissen. Deze kunnen naar wens of behoefte van partijen worden ingezet.

Hoe zit dat juridisch in elkaar?

Met het ondertekenen van de mediation overeenkomst is al een juridisch kader geschapen. Echter, partijen zijn niet gebonden aan hetgeen tijdens de mediation wordt besproken. Pas als partijen besluiten om afspraken vast te leggen, kan er voor gekozen worden om deze in een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen. Partijen kun dan ook nog besluiten om een executoriale titel te verbinden aan de vaststellingsovereenkomst, via een notariƫle akte of door bekrachtiging door de rechter.

Blijf de regie houden over je conflict