Open brief aan Informateur Zalm

Geachte heer Zalm, Ruzie is van alle markten en alle tijden. Tegengestelde belangen bestaan op de werkvloer, op school, in relaties, in de eigen wijk of in contacten met overheidsinstellingen. Soms monden die uit in hardnekkige conflicten. Ieder jaar beslechten rechters 1,7 miljoen conflicten, die vaak zijn ontstaan door gebrek aan erkenning, slechte communicatie of…