Mediation in strafrecht

De sinds twee jaar lopende pilot met mediation in strafzaken is plotseling de nek omgedraaid. Minister Ard van der Steur maakte bekend niet langer geld te willen steken in deze vorm van bemiddeling: het zou te veel geld kosten en weinig resultaat opleveren. Terwijl zowel slachtoffers als mediators juist lovend zijn. Het mediation experiment is…

Een prima case voor mediation….. ‘Zanger uit Oldenzaal pikte graantje mee bij benefietconcert’

OLDENZAAL – Er is geld achtergehouden bij twee benefietconcerten waarbij geld werd ingezameld voor het campagneteam Huntington. Oldenzaler (….), die een loopbaan als zanger probeert op te bouwen, organiseerde de afgelopen maanden twee concerten en eigende zich daarbij ook zelf geld toe. Volgens hem gaat het om ‘enkele honderden’ euro’s. Maar volgens (….) uit Overdinkel…