VRIEZENVEEN – Een ‘prijzenswaardig initiatief’ noemde burgemeester Cornelis Visser van de gemeente Twenterand het voorstel om met vrijwillige buurtbemiddeling te gaan werken.

De PvdA, D66 en Gemeentebelangen Twenterand kwamen dinsdagavond tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 – die unaniem werd aangenomen – met een aanvulling op een pilot rond mediation.

Twenterand wil professionals inzetten bij burenruzies en daarvoor jaarlijks 35.000 euro uittrekken. Met mediation zou bijvoorbeeld op extra kosten voor politieinzet worden bespaard. Volgens de portefeuillehouder, burgemeester Cornelis Visser, was inzet van professionals nodig omdat het vaak om zeer gecompliceerde zaken zou gaan.

Toch is hij ook blij met de motie ‘vrijwillige buurtbemiddeling’. „Daar wil ik mee aan de slag”, gaf hij de raad te kennen. In die motie wordt het college onder meer opgedragen een inventarisatie op te stellen van vragen naar buurtbemiddeling, in de verschillende kernen en buurten van Twenterand en vervolgens te bezien of daarbij buurtbemiddeling kan worden ingezet.

Bron: Dagblad Tubantia 09-11-2016